299.Ανατροπή υπολοίπων ΑΑΥ υπερωριών Α΄ τριμήνου 2018 του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου μας.

 

 Αρ. Απόφασης: 299/2018

 


 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ