298.Ανατροπή υπολοίπων ΑΑΥ υπερωριών Α΄ τριμήνου 2018 της Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας

 

 Αρ. Απόφασης: 298/2018

 


 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ