272.Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπαρ. 1058/2017 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών).

 

 Αρ. Απόφασης: 272/2018

 


 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ