234.Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.500,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αντλιών και κινητήρων».

 

 Αρ. Απόφασης: 234/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ