200.Έγκριση Δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #731.308,64# ευρώ για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και ορισμός υπολόγου.

 

 Αρ. Απόφασης: 200/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ