185.Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #16.800,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων».

 

 Αρ. Απόφασης: 185/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ