173.Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #4.980,00# ευρώ, που αφορά «Έξοδα διοργάνωσης της τελετής λήξης Πάρτι των Εθνών».

 

 Αρ. Απόφασης: 173/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ