135.Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #6.000# ευρώ, που αφορά «Προγραμματική Σύμβαση με Ε.Δ.Σ.Ν.Α.».

 

 Αρ. Απόφασης: 135/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ