114.Έγκριση πίστωσης ποσού #5.300# ευρώ συνεχ. Κ.Α. οικονομικού έτους 2017, που αφορά «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης».

 

 Αρ. Απόφασης: 114/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ