106.Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #30.505,24# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Μετατόπιση δικτύου φυσικού αερίου οδού Ομήρου».

 

 Αρ. Απόφασης: 106/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ