72.Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #4.500,00# ευρώ, που αφορά «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού»

 

 Αρ. Απόφασης: 72/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ