61.Έγκριση πρακτικού Νο2 & κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων», με αρ. μελ. 57/2016

 

 Αρ. Απόφασης: 61/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ