56.Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #59.999,90# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».

 

 Αρ. Απόφασης: 56/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ