55.Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #220,60# ευρώ, που αφορά τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών

 

 Αρ. Απόφασης: 55/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ