49.Έγκριση πρακτικού Νο1 & αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών», με αρ. μελ. 32/2017.

 

 Αρ. Απόφασης: 49/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ