43.Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.600,00# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ελαστικών».

 

 Αρ. Απόφασης: 43/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ