22.Ανάληψη υποχρέωσης ποσού #3.157.258,78# ευρώ που αφορά «Λογιστικές τακτοποιήσεις από διάφορες περιπτώσεις»

 

 Αρ. Απόφασης: 22/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ