12.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων κωδικών προϋπολογισμού 2018 που αφορούν μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου μας, συνολικού ποσού #9.091.312,08# ευρώ.

 

 Αρ. Απόφασης: 12/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ