7.Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #4.500,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Λογιστικού Τμήματος.

 

 Αρ. Απόφασης: 7/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ