233 - 11/5/2016-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης 200.000€ και διάθεση πίστωσης που αφορά υπηρεσίες φύλαξης

 

Αριθμός απόφασης: 233/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ