50 - 25/1/2016-Περίληψη:Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» αρ. μελ 60/15

 

Αριθμός απόφασης: 50/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ