535 - 27/12/2016-Περίληψη:Διαβίβαση πρακτικού & γνωμοδότησης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων»

 

Αριθμός απόφασης: 535/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ