533 - 27/12/2016-Περίληψη:Διαβίβαση πρακτικού & γνωμοδότησης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την «Προμήθεια εργαλείων»

 

Αριθμός απόφασης: 533/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ