527 - 20/12/2016-Περίληψη:Έγκριση διάθεση πίστωσης συμπληρωματικού ποσού 40 ευρώ που αφορά «Διαχείριση ηλεκτρονικής προβολής & αιτημάτων Δημοτών»

 

Αριθμός απόφασης: 527/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ