522 - 20/12/2016-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #7.500,00# ευρώ που αφορά «Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου»

 

Αριθμός απόφασης: 522/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ