520 - 20/12/2016-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 892,80 ευρώ που αφορά «Απολυμάνσεις κτιρίων-έκτακτες ανάγκες»

 

Αριθμός απόφασης: 520/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ