504 - 13/12/2016-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.790 ευρώ που αφορά την «Προμήθεια εορταστικού διακόσμου»

 

Αριθμός απόφασης: 504/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ