487 - 30/11/2016-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000,00# ευρώ που αφορά «Συντήρηση κτιρίων ΚΔΑΠ»

 

Αριθμός απόφασης: 487/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ