448 - 4/11/2016-Περίληψη: Κατακύρωση Πρακτικού Νο2 για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», με αρ. μελ. 36/2016, ομάδα Β

 

Αριθμός απόφασης: 448/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ