432 - 20/10/2016-Περίληψη: Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αβραμίδη Κων/νου

 

Αριθμός απόφασης: 432/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ