418 - 20/10/2016-Περίληψη: Έγκριση δαπάνης ποσού 2.500 ευρώ που αφορά την «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου», 2016-2017

 

Αριθμός απόφασης: 418/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ