414 - 20/10/2016-Περίληψη: Έγκριση Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου από 1-1-2016 έως 30-6-2016

 

Αριθμός απόφασης: 414/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ