401 - 7/10/2016-Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 3.720,00 ευρώ για κτηνιατρικές υπηρεσίες

 

Αριθμός απόφασης: 401/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ