393 - 27/9/2016-Περίληψη: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #5.000,00#€ που αφορά «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών»

 

Αριθμός απόφασης: 393/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ