392 - 27/9/2016-Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 590,40 ευρώ, για την έκθεση εκτίμησης δύο (2) ακινήτων, Ο.Τ. 106.

 

Αριθμός απόφασης: 392/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ