382 - 13/9/2016-Περίληψη: Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00 ευρώ που αφορά συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάριο

 

Αριθμός απόφασης: 382/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ