381 - 13/9/2016-Περίληψη: Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Μαρίας Σώχου

 

Αριθμός απόφασης: 381/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ