374 - 13/9/2016-Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 150,92 ευρώ που αφορά «Πληρωμή παραστατικού δημοσίευσης παρελθόντος έτους»

 

Αριθμός απόφασης: 374/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ