373 - 13/9/2016-Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.116,00 ευρώ που αφορά «Απολυμάνσεις κτιρίων- έκτακτες ανάγκες»

 

Αριθμός απόφασης: 373/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ