356 - 1/8/2016-Περίληψη: Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοτάπητες οδών», αρ. μελ. 50/2016

 

Αριθμός απόφασης: 356/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ