351 - 1/8/2016-Περίληψη: Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 € που αφορά «Επέκταση Ευρυζωνικού Δικτύου»

 

Αριθμός απόφασης: 351/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ