337 - 15/7/2016-Περίληψη: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 24.800,00 € που αφορά «Εργασίες ανακατασκευής – συντήρησης χώρων άλσους»

 

Αριθμός απόφασης: 337/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ