336 - 5/7/2016-Περίληψη: Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου

 

Αριθμός απόφασης: 336/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ