327 - 5/7/2016-Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 148,80 € που αφορά «Εξοπλισμό ήχου», για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Spur.

 

Αριθμός απόφασης: 327/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ