326 - 5/7/2016-Περίληψη: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.108,00 € που αφορά «Συντήρηση αγωγών ομβρίων Αγ. Φωτεινής»

 

Αριθμός απόφασης: 326/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ