324 - 5/7/2016-Περίληψη: Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 1.998,88 € που αφορά την «Προμήθεια εργαλείων»

 

Αριθμός απόφασης: 324/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ