320 - 5/7/2016-Περίληψη: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης Επιτροπών που αφορά την «Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών Π.Δ/τος 28/80»

 

Αριθμός απόφασης: 320/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ