308 - 21/6/2016-Περίληψη:Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 14.999,85 € που αφορά «Προμήθεια μηχανημάτων Γεωπονικής»

 

Αριθμός απόφασης: 308/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ