296 - 14/6/2016-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 € που αφορά «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου και αναψυχής»

 

Αριθμός απόφασης: 296/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ