283 - 3/6/2016-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 9.999,90 € που αφορά «Προμήθεια επίπλων»

 

Αριθμός απόφασης: 283/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ